Hållbarhet och policy

 

Vårt mål är att skapa bestående värden inte bara för bolaget, dess medarbetare och aktieägarna utan även för länder och regioner där bolaget är verksamt. En omfattande förståelse av hållbarhet och policy sammanlänkar våra bolag och deras medarbetare.

Inget slöseri med tillgångar, rationell handering och återanvändning av vatten, mark, rum, olja och gas, maskiner och pengar.

Miljöskydd: skydd av natur och djurliv, skydd av rika skogar, rena sjöar och floder, skydd av faunas och florans mångfald.

Respekt för människornas frånvaro (???), respektfull men också effektiv förbättring av låg och sällsynt mänsklig infrastruktur.

Långtidsutveckling av tillgångar, planering och modellering av framtagningsmetoder för utgångsmaterial i harmoni med naturen från start.