Karriere

 

Om ni är intresserat att arbeta för en ung, uppåtsträvande och internationell verksam företagsgrupp som DESIGN YOUR HOME DYH AB och era tidigare erfarenheter och idéer är i samklang med vår företagsfilosofi ser vi fram emot en detaljerad ansökan. För närvarande har vi inga lediga platser. Men vårt HR team kommer gärna tillbaka till er så snart som det finns nya arbetstillfällen.

Våra medarbetares kompetens så väl som den personliga arbetsinsatsen är grundstenen i DESIGN YOUR HOME gruppens framgång. Endast med ett spetsteam (elitteam eller säg bara team!! ) präglad av hög kompetens, engagement, idérikedom och fitness kan ett bolag leva i dagens internationella konkurrens.

Kompetens innebär en bra grundutbildning och en livslång nyfikenhet. Engagement betyder i idealfallet även ett företagstänkande och handlande inte bara från ledarna. Vi förväntar oss från alla våra medarbetare att tänka och agera tillsammans.